top of page

Paggunita ng ika-125 Anibersaryo ng Kabayanihan ng Isa sa Ating mgaBayani, Dr. Jose RizalKaisa ng sambayanang Pilipino ang Studentdesk Integrated Montessori School sa paggunita ng ika-125 Anibersaryo ng kabayanihan ng isa sa ating mga bayani, Dr. Jose Rizal.


Sa pag-alala natin sa kamatayan ni Rizal, patuloy nating bigyang-halaga ang kanyang mga sakripisyo sa pagkamit ng ating kalayaan at gawin itong inspirasyon sa pagharap sa kasalukuyang hamon ng buhay.
10 views0 comments
bottom of page