top of page

Paggunita ng ika-125 Anibersaryo ng Kabayanihan ng Isa sa Ating mgaBayani, Dr. Jose RizalKaisa ng sambayanang Pilipino ang Studentdesk Integrated Montessori School sa paggunita ng ika-125 Anibersaryo ng kabayanihan ng isa sa ating mga bayani, Dr. Jose Rizal.


Sa pag-alala natin sa kamatayan ni Rizal, patuloy nating bigyang-halaga ang kanyang mga sakripisyo sa pagkamit ng ating kalayaan at gawin itong inspirasyon sa pagharap sa kasalukuyang hamon ng buhay.
11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page